Flamman
Start Fastigheter Organisation Om Kontakt

 

 

Organisation

Det finns tre nivåer av användare i www.brandkontroll.nu. För Fastighets AB Flammans del är följande personer på något sätt relaterade (i vår utbildning)

 

matsmalm1

Mats Malm

 

Ekonomiansvarig inom "koncernen" och med två roller (som vardera har sin egen inloggning):

  • Systemansvarig (dvs övergripande ansvarig)

  • Fastighetsansvarig (vid huvudkontoret)

boek3 

Bo (Bosse) Ek

 

Byggnadsingenjör och administratör. Bosse är utsedd att vara kontrollant för brandkontroll.nu på huvudkontoret.

annaask1 

Anna Ask

 

Nyutexaminerad fastighetsekonom med inriktning på förvaltning. Håller på att läras upp till kontrollant för huvudkontorets objekt då Bo kommer att gå i pension inom något år.

torstenkruth1 

Torsten Kruth

 

Torsten är kontaktperson för Eldsbergaanläggningen men har där-utöver inga direkta funktioner knutna till brandkontroll. Det finns ingen roll som "anläggningsansvarig" (men möjlighet att kunna ta med personer för t ex e-postdistrubution om så behövs).

parerik1 

Pärerik (Pelle) Martinsson

 

Pelle är byggnadsingenjör och ansvarar för driften vid pellets-fabriken. Har har rollen som fastighetsansvarig för anläggningen.

ruthnilsson 

Ruth Nilsson

 

Administrationen i Eldsberga sköts av Ruth. Hon har därtill tagit på sig rollen som kontrollant för att dela på ansvar och funktioner, så att inte Pelle "behöver övervaka sig själv".